Jaarverslagen en ANBI status TechnoDiscovery

Naam en RSIN-nummer
Stichting TechnoDiscovery
Het RSIN-nummer van TechnoDiscovery is: 82.1993.197

Bezoekadres
Bovenbuurtweg 7 (in Technova College)
6717 XA EDE

Postadres
Mr Calspark 12
6716 EH EDE

Email: info@technodiscovery.nl

De Stichting TechnoDiscovery is per 9 oktober 2023 de ANBI-status geregistreerd. In dat kader publiceren wij de volgende gegevens

Doelstelling van TechnoDiscovery en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft ten doel mensen in het algemeen en jeugd in het bijzonder kennis te laten maken met en zich te laten interesseren voor ICT/digitalisering, techniek, wetenschap en technologie, het verbeteren van het imago daarvan, het vergroten van de instroom in informatisering- en technische opleidingen en technische beroepen, kennisvergroting van (toekomstige) leerkrachten in deze gebieden, het faciliteren en geven van onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan van TechnoDiscovery
Voor de komende jaren is het ‘Beleidsplan 2023-2025 ontwikkeld.

 

Bestuur van Stichting TechnoDiscovery bestaat uit natuurlijke personen:

Onafhankelijk voorzitter:                                                             A.A. de Rooij
Drie leden uit het regionale bedrijfsleven:                               P.C.H. Arts
Secretaris                                                                                         A. Timmermans
Penningmeester                                                                              J.W. Mauritz
Een lid namens koepels voor primair onderwijs:                    M.B. Jager
Een lid namens de instellingen op de Kenniscampus:           W. Nep

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting TechnoDiscovery ontvangen geen beloning.

 

Financiële verantwoording Stichting TechnoDiscovery
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

 

Beleidsplan Stichting TechnoDiscovery Voor de komende jaren is het beleidsplan 2023 – 2025 ontwikkeld.

20230930 Beleidsplan TD

 

Vanaf 2021 worden jaarverslagen gemaakt. Hieronder zijn deze per jaar in te zien:

VRIEND WORDEN VAN TECHNODISCOVERY? INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
BEL (06) 49 66 44 12 OF STUUR EEN MAIL NAAR INFO@TECHNODISCOVERY.NL.