25
aug

Nieuw programma ‘Meer techniek in de klas’ inspireert docenten

De vraag naar technisch geschoold personeel blijft groeien. Ook in de Regio Foodvalley. Om de instroom te stimuleren is het cruciaal dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met techniek, hun interesse daarvoor te wekken en ze enthousiast te maken. Want dat vergroot de kans dat ze later kiezen voor een technische opleiding. Om docenten in het primair- en voortgezet onderwijs te helpen techniek te implementeren in de klas, ontwikkelt TechnoDiscovery het programma ‘Meer techniek in de klas’ met praktische handvatten, passend bij lesmethodes.

Praktische tools en bedrijfsbezoeken

Docenten geven aan te weinig tools te hebben om techniek in de klas aan te kunnen bieden. De uitdaging om dit verder te implementeren in het onderwijs en leerlingen te helpen bij hun talentontwikkeling is groot. Het programma ‘Meer techniek in de klas’ biedt docenten de mogelijkheid om de benodigde kennis en vaardigheden met bijpassende (digitale) (leer-)middelen op te doen, waarmee ze meer handelingsbekwaam worden op dit gebied. Docenten worden daarnaast uitgenodigd om lokale bedrijven te bezoeken, zodat zij nog beter de theorie naar de praktijk kunnen vertalen in hun lessen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Inspelen op ontdekkende houding van kinderen

Het programma ‘Meer techniek in de klas’ wordt ontwikkeld en samengesteld door drie lokale deskundigen: Hans Krijgsman en Wessel Smits, techniekcoaches van TechnoDiscovery en Meindert-Jan Bol, ICT-coördinator van Proominent. Hans: “Door vroeg in te spelen op de nieuwsgierigheid en ontdekkende houding van kinderen, bereiden zij zich voor op wat de veranderende maatschappij van hen vraagt. Het bijbenen van technologische ontwikkelingen vraagt veel van het onderwijs. Via dit programma inspireren we docenten om (meer) techniek aan te bieden in de klas, zodat er meer kinderen kiezen voor een technische opleiding en het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst.”

Meer informatie?

In het leer- en ontdek centrum van TechnoDiscovery in Ede experimenteren basisschoolleerlingen en vo-leerlingen van leerjaar 1 en 2 en docenten met verschillende materialen en technieken. Meer weten over het programma ‘Meer techniek in de klas’? Neem contact op met Hans Krijgsman via (06) 49 66 44 12.

VRIEND WORDEN VAN TECHNODISCOVERY? INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
BEL (06) 49 66 44 12 OF STUUR EEN MAIL NAAR INFO@TECHNODISCOVERY.NL.